ONZE SPECIALISATIES

SPORT

De belangrijkste bijzaak in het leven

MANUELE THERAPIE

The Kick of the Click

DRY NEEDLING

A needle a day keeps the pain away

OSTEOPATHIE

We have got your back

TOTAALTHERAPIE

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Manuele lymfedrainage

Pijnvrij herbalanseren van de waterhuishouding

Geriatrie

Rust Roest

Pre -en postnatale begeleiding

Voor ouders in spe

 

Sport

 

Dat sporten gezond is staat als een paal boven water. Toch kan dit net de oorzaak zijn van uw letsel. Aan de hand van een geïndividualiseerd revalidatie –en oefenschema brengen wij u zo snel mogelijk terug op het veld, in het zwembad, op de fiets,... Reeds vanaf de eerste behandeling streven wij naar een sport specifieke aanpak van uw probleem. Onze oefenzaal is dan ook één van onze sterkste troeven om een succesvolle overgang te kunnen garanderen van revalidatie in de praktijk naar sporten in uw sportsetting.

Naast het pure revalideren van een sportletsel kan u bij ons ook terecht voor het volgen van letselpreventieve oefenprogramma’s. Hierbij voeren wij een screening uit van de sporter en gaan we na wat de zwakke schakel is in uw kinetische keten. Bovendien bekijken we ook wat de meest voorkomende letsels zijn binnen uw sporttak. Met behulp van een op maat gemaakt oefenschema trainen wij uw schakels at risk zo goed mogelijk op zodat de kans op het oplopen van een sportletsel zo klein mogelijk wordt.

Heeft u reeds verschillende pogingen ondernomen om een sportievere en gezondere levensstijl te hanteren maar slaagt u er niet in om deze vol te houden? Dan kan u ook hiervoor bij ons terecht. Wij bieden u een op maat gemaakt voedings –en bewegingsprogramma aan. Het voedingsplan dat u meekrijgt is immers geen dieet want het is de bedoeling dat het langdurig vol te houden is. Aan de hand van cardiologische tests berekenen wij aan welke intensiteit u veilig oefent. Twaalf weken aan een stuk wordt er twee maal per week onder begeleiding van een kinesitherapeut en met monitoring van uw hartslag een uur intensief gesport.

thumb_IMG_7547_1024.jpg
Specialisatie Sport5.JPG
 
Specialisatie ManueleTherapie3.JPG
Specialisatie ManueleTherapie2.JPG

Manuele Therapie

 

Manuele Therapie is een specialisatie binnen de musculoskeletale kinesitherapie die zich toespitst op het gehele bewegingsstelsel van de mens. Echter de meest voor de hand liggende klachten die een manueel therapeut behandelt, zijn wervelzuilproblematieken (nek, rug en bekken). Verder komen ook kaakproblematieken of aandoeningen aan perifere gewrichten vaak voor. Binnen de manuele therapie wordt er getracht om met een combinatie van manipulatie, mobilisatie en oefentherapie de mobiliteit in alle schakels van het systeem te herstellen of te bevorderen.

Bij een manipulatie brengt de manueel therapeut het gewricht eenmalig snel en pijnloos buiten zijn fysiologische grens. Dit kan maar hoeft niet het typische “krakgeluid” te maken. Deze behandelvorm wordt meestal aangewend wanneer er zich ergens in het systeem een blokkage bevindt.

Tijdens het mobiliseren gaat de manueel therapeut repetitief een bepaalde beweging uitvoeren. Deze kan zowel zijn effect hebben op een gewricht als op een zenuwstructuur (bijvoorbeeld in het kader van uitstraling in een lidmaat).

Eens de foutieve schakels in de keten genormaliseerd zijn, wordt vaak oefentherapie opgestart om de functionaliteit te behouden of zelfs nog te versterken. Het is niet de bedoeling dat de patiënt afhankelijk wordt van de therapie van de manueel therapeut, maar dat hij of zij zelf controle kan krijgen over zijn of haar klachten. Deze oefentherapie kan een mobiliserend of spierversterkend aspect als doel hebben.

 

Dry Needling

Dry needling therapie is een gespecialiseerde kinesitherapeutische behandelvorm waarbij triggerpoints in spieren aangeprikt worden met een fijn naaldje. Wanneer uw pijnklacht uitgelokt wordt door spieren zal specifiek worden gezocht naar triggerpoints in die spieren die een voor u herkenbare pijn uitlokken lokaal of in een gerefereerd gebied. Zo kunnen gespannen nekspieren lokaal pijn geven maar ook hoofdpijn uitlokken.

De behandeling van die triggerpoints met dry needling is gericht op het langdurig uitschakelen van die triggerpoints. Vaak zijn meerdere behandelingen noodzakelijk en per behandeling worden soms meerdere spieren aangeprikt. Eens de triggerpoints kapot geprikt zijn, zal de lokale en de gerefereerde pijn verdwijnen.

 

Een belangrijke opmerking is dat dry needling niet gelijk is aan acupunctuur! Acupunctuur is een Chinese alternatieve geneeswijze waarbij energiepunten aangeprikt worden. Dry needling is een onderdeel van myofasciale pijnbehandeling die wetenschappelijk onderbouwd is en uitgevoerd wordt door een arts, kinesitherapeut, manueel therapeut of osteopaat.

dry-needling2.jpg
dry-needling1.jpg
 
Specialisatie Osteopathie6.jpg
Specialisatie Osteopathie5.jpg

Osteopathie

 

Osteopathie is een behandelingswijze waarbij de mens in zijn totaliteit wordt benaderd aan de hand van 3 fundamentele systemen: het pariëtale, viscerale en craniosacrale systeem. We gaan ervan uit dat alles in het menselijk lichaam moet kunnen bewegen in de ruimste zin van het woord. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan kunnen allerlei klachten ontstaan. Het is de taak van de osteopaat om via autoregulatie de mobiliteit binnen deze systemen terug op punt te stellen zodat men opnieuw optimaal kan functioneren.

Het pariëtaal systeem omvat de spieren en het skelet. Een trauma, overbelasting of verkeerd spiergebruik kan leiden tot een stoornis binnen dit systeem. In sommige gevallen is het lichaam in staat om dit te compenseren, maar indien dit om één of andere reden niet meer lukt, ontstaan er klachten. Deze kunnen zich zelfs manifesteren in een andere regio dan die waar het initiële letsel zich bevindt. Vandaar dat een behandeling zich vaak op een andere regio focust dan deze waar de klachten het meest uitgesproken zijn. Bovendien kan een klacht ter hoogte van dit systeem echter ook een uiting zijn van een viscerale of craniosacrale problematiek.

De organen behoren tot het viscerale systeem. Bij een functiestoornis van een orgaan, vertoont de patiënt veelal klachten die in verband gebracht kunnen worden met het pariëtaal systeem. Denk maar aan de meest gekende voorbeelden zoals pijn in de linkerarm bij een hartprobleem of lage rugklachten bij menstruatie. Alle organen kennen typische linken en gezien deze structuren nogal dikwijls aan de basis liggen van de lichamelijke klachten van de patiënt, is het niet uitzonderlijk dat ook de organen mee behandeld worden. Bovendien wordt er niet alleen manueel ingewerkt op de organen, ook wordt er vaak voedingsadvies (geen dieet!) meegegeven met de patiënt.

Meer informatie omtrent het craniosacrale systeem vindt u bij  Onze Specialisaties, TotaalTherapie.

 
Specialisatie Craniosacraal2.JPG
Specialisatie Craniosacraal3.JPG
Specialisatie Craniosacraal1.JPG

TotaalTherapie

 

Een mens wordt gezien en behandeld in zijn totaliteit. Een lokaal letsel is dikwijls een uiting van een oorzaak, die zich elders in het lichaam manifesteert. In de praktijk zoeken we steeds naar de oorzaak van de klacht, die dan wordt behandeld in plaats van het symptoom te behandelen. Zo wordt niet alleen het fysieke, maar ook het mentale en spirituele lichaam aangepakt.

 

De patiënt wordt 1x per week gedurende een uur behandeld. Geert combineert steeds de volgende therapieën: shiatsu – craniosacrale therapie – voedings- en kruidentherapie.

 

Volgende klachten komen hiervoor in aanmerking:

 • Stress, burn-out, hypernervositeit

 • Depressieve toestand, mentale zwakte

 • CVS, fibromyalgie, M.E.

 • Parkinsonisme

 • Multiple sclerose

 • Spanningshoofdpijn, migraine

 • Ademhalingsproblemen (o.a. asthma), hyperventilatie

 • Slapeloosheid

 • Spijsverteringsproblemen

 • Maagzweren, constipatie, spastische darmen

 • Menstruele en hormonale klachten

 • Bedplassen

 • Rug-, schouder- en nekklachten, gewrichtsklachten (rheuma)

 • Immuniteitsproblemen

 • Preventief: uw energie in evenwicht laten stromen

Shiatsu

Shiatsu is een Japanse drukpuntmassage, die zijn oorsprong vindt in de Tradionele Chinese Geneeskunde. In Japan is het sinds 1957 erkend als een volwaardige therapeutische behandelingsmethode.

 

Volgens de Oosterse visie heeft iedere klacht zijn oorsprong in de energietoestand van onze organen. Wanneer één of meerdere organen energetisch in onevenwicht zijn, geven deze via o.a. de meridianen (energiebanen) en via tsubo’s (energiepunten) hun negatieve energie (spanning en stress) af aan lichaam en geest.

Door het bedrukken van die meridianen en tsubo’s wordt het energetisch systeem van desbetreffende organen en ook van het ganse lichaam gestimuleerd, zodat er meer stroming en balans ontstaat.

 

Er worden ook strekkingen en manipulaties op spieren en gewrichten uitgevoerd, waardoor het lichaam meer ruimte krijgt en gemakkelijker kan ontspannen. Het helingsproces van de klacht treedt in werking en de persoon voelt zich algauw lichamelijk en mentaal beter.

Craniosacrale Therapie

Craniosacrale therapie is een energetische methode met een krachtige uitwerking die zijn ontstaan vond in de osteopathie (W. Sutherland) en onder andere verder ontwikkeld werd door Dr. J.Upledger (USA).

 

Het cranium verwijst naar de schedelbeenderen, die ritmische bewegingen vertonen. Het sacrum verwijst naar het heiligbeen van het bekken. Een bio-getijdenstroom, gecreëerd door de pulsing van het hersenvocht, ondersteunt de andere lichaamsfuncties, zoals ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering, hormonaal stelsel, huid, enz. en het bepaalt ons fysiek en emotioneel evenwicht.

Via dit craniosacraal ritme, dat vibreert tussen schedel en heiligbeen, kan men door subtiele aanrakingstechnieken de bewegingstaal van het lichaam volgen en begrijpen, verstoringen opsporen en het lichaam ondersteunen in zijn herstellend vermogen.

 

In het craniale systeem (schedelregio) steekt ons “denken”, dat bestaat uit ons geheugen, ons inzicht, onze interpretatie en onze beoordeling. In het sacrale systeem (bekkenregio) steekt ons “voelen”, nl onze positieve en negatieve emoties, onze gedragingen volgens bepaalde leef- en of houdingspatronen, onze uitstraling van ons eigen “ik”, wie we in werkelijkheid zijn, “het kind” in onszelf en onze diepere ziel.

Zolang beide systemen elkaar de hand reiken, is er met de mens niets aan de hand, is hij in zijn evenwicht. Als één systeem de bovenhand krijgt, ontstaat een onevenwicht binnenin de mens en op den duur veroorzaakt dit zowel lichamelijke als psychische klachten.

 

In onze Westerse maatschappij overheerst heel duidelijk ons “denksysteem”, we leven als het ware in ons hoofd en verliezen daardoor de echte waarde van ons gevoel. We luisteren niet meer naar ons gevoel en vervreemden van onszelf!

De craniosacrale therapie is een effectieve therapie om beide systemen terug in evenwicht te krijgen.

 

Voedingsadvies

Het is de bedoeling dat de patiënt via een nieuwe, gezonde eetgewoonte (geen dieet!!) zijn lichaam helpt ontzuren en ontgiften. Zuren, voornamelijk aangemaakt door ongezonde voeding en verkeerde voedselcombinaties, veroorzaken en/of onderhouden talrijke klachten in het lichaam en in de geest. Voornamelijk ontstekingsreacties treden op de voorgrond.

Na enkele weken merkt de patiënt al verandering in zijn genezingsproces: minder pijn en verkramping en een betere doorbloeding. Vaak vallen bij overgewicht verschillende kilo’s af!

Daar het om een nieuwe eetgewoonte gaat en niet om een dieet, dat steeds tijdsgebonden is, blijft het positieve effect behouden!

 

Energiemeting met de Proacus

Via het Proacus-meettoestel wordt de algemene energietoestand van de patiënt, alsook de energietoestand van ieder orgaan afzonderlijk gemeten. Op die manier kan nog doeltreffender gezocht worden naar de oorzaak van de klacht, die zich dikwijls in één of meerdere organen bevindt.

 

Manuele Lymfedrainage

 

Manuele lymfdrainage is een gespecialiseerde kinesitherapeutische behandelvorm die inwerkt op het lymfatisch stelsel en zo vochtophopingen aanpakt. Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Vooral het ritme van deze 'handgreep' is erg belangrijk. Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het 'overtollige' lichaamsvocht goed worden afgevoerd. Deze behandelvorm is pijnloos. Naast de manuele behandeling kan er ook gewerkt worden met lymftaping en compressietherapie.

 

Behandelbare klachten:

 • Zwellingen/vochtophopingen (oedeem): lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie (bvb borstamputatie, baarmoeder- of prostaatoperatie, tand- en kaakchirurgie)

 • Verstuikingen en Bloeduitstortingen

 • Spierpijnen en spierletsels

 • Dystrofieën: Südecksyndroom

 • Auto-immuunziekten: reuma, fibromyalgie, MS, ziekte van Crohn, Guillain-Barré,…

 • Gewrichtsklachten: artrose,…

 • Klachten aan het zenuwstelsel: M.S. , gezichtsverlamming, migraine, trigeminusneuralgie,…

 • Klachten als gevolg van stress: slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn,…

 • Keel-, neus-, en ooraandoeningen: sinusklachten, tinnitus aureum, kaakproblematiek

 • Huidproblemen: chronische eczeem, acné, littekens, fibroses, gevolgen van erysipelas

 • Longaandoeningen: chronische bronchitis, longemfyseem, astma, hyperventilatie

 • Bloedcirculatiestoornissen: glaucoom, claudicatio intermittens, open wonden, haemorroïden

 • Orgaanklachten: de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn), de milt, menstruatiepijnen

 

Geriatrie

Met de steeds ouder wordende bevolking is ook de nood aan aangepaste kinesitherapie steeds groter en groter geworden. Het spreekt voor zich dat een 80-jarige Parkinsonpatiënt een totaal andere aanpak vereist dan bijvoorbeeld een 20-jarige basketbalspeler met een verstuikte enkel. Zo wordt er voornamelijk via activiteitgerichte oefentherapie gewerkt om op die manier de ouder wordende persoon langer thuis zelfstandig te laten functioneren. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van zachte manuele technieken en specifieke bewegingsvormen, welke de patiënt pijnvrij maken en hem of haar lichamelijk in staat stellen om functioneel te worden of blijven.

De therapie vindt hoofdzakelijk thuis plaats, zodat er op een gerichte manier geoefend kan worden in een voor de patiënt herkenbare setting. Hierdoor wordt de afstand tussen het revalideren en het thuis optimaal zelfstandig functioneren sterk verkleind.

De problematieken van de geriatrische patïent kunnen gaan van acute en chronische CVA, verminderde mobiliteit na ziekenhuisopname of een val, postoperatieve aandoeningen tot ziekte van Parkinson en dementie.

Specialisatie Geriatrie3.JPG
 

Pre -en postnatale begeleiding

 

Prenataal (vanaf 24 weken zwangerschap) 

Om een goeie beleving en optimale voorbereiding te hebben op je zwangerschap en op de geboorte van je kindje, is prenatale kine een echte aanrader! Het doel is voornamelijk de fysieke conditie optimaliseren en eveneens de psycho-emotionele aspecten begeleiden en ruimte geven. Eerst staan we stil bij de veranderingen die er in het lichaam optreden en hoe ermee om te gaan (voornamelijk ter hoogte van de bekkenregio). Algemene houding, ademhaling, relaxatie, stretching en bekkenbodemkennis staan hier centraal. Daarna staan we stil bij de geboorte zelf en kan je (eventueel samen met je partner) oefenen op houdingen voor de weeën en baring, massages, ademhalingsoefeningen, partneroefeningen,… 

 

Postnataal (vanaf 4 tot 6 weken na de geboorte, na keizersnede vanaf 6 weken) 

Om je na de geboorte weer in topvorm te krijgen is postnatale kiné een must! Voornamelijk het optrainen van de bekkenbodemspieren en buikspieren zijn hier van belang. Daarna volgt de opbouw van je conditie. Vragen over borstvoeding of het dragen van de baby kunnen hier ook beantwoord worden. Aanvullend kunnen babymassages aangeleerd worden indien dit gewenst is. 

 

Ook wanneer je last hebt van bekkenpijn tijdens of na de zwangerschap kan je bij ons terecht. Voornamelijk correctie van het bekken en stabilisatieoefeningen zijn hier dan aan de orde.